ด้วยข้อจำกัดในด้านการตลาดแก่นักทำงานศิลปะในเมืองไทยที่มีอยู่ค่อนข้างมาก อีกทั้งงานศิลปะที่ดีก็มักจะอยู่แต่ในแกลเลอรี่ชั้นนำราคาแพง ซึ่งส่งผลให้ราคาของงานศิลปะค่อนข้างสูง จึงทำให้งานศิลปะที่เกิดขึ้นด้วยฝีมือคนไทยรุ่นใหม่มีโอกาสที่จะพบกับกลุ่มผู้เสพงานศิลปะระดับกลางค่อนข้างเป็นได้ยาก ขณะเดียวกันนักเรียนนักศึกษาที่ได้เรียนวิชาด้านศิลปะก็ไม่มีเวทีจะสร้างสรรค์งานศิลปะของตนสู่สายตาผู้เสพได้อย่างใกล้ชิด 

ด้วยข้อจำกัดต่าง ๆ เหล่านี้ จึงกลายเป็นที่มาของโครงการศูนย์แสดงงานศิลปะสมัยใหม่ ( HOF ART ) ซึ่งจะถูกดำเนินการบริหารภายใต้ทีมงานที่มีมุมมอง ที่เข้าใจทั้งด้านศิลปะและธุรกิจที่สามารถผสมผสานกันได้อย่างลงตัว 

ศูนย์ศิลปะฮอฟอาร์ท ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งของคนรักศิลปะ คนทำงานศิลปะ เป็นเสมือนทางเชื่อมให้ศิลปินทุกเผ่าพันธุ์ ได้แสดงโลกทัศน์ของตน สู่ผู้เสพและศึกษางานศิลป์ 

ด้วยพื้นที่กว่า 800 ตารางเมตรในตึก 2 คูหา 4 ชั้น ได้จัดแบ่งให้เป็น

1 .แกลเลอรี่ สำหรับจัดแสดงงานศิลปะหมุนเวียน ที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไม่ว่าจะเป็นศิลปินรุ่นเล็ก รุ่นใหม่ รุ่นใหญ่ หรือรุ่นเก๋า ได้มีพื้นที่ของตนเองในการแสดงผลงานศิลปะ  พื้นที่ของ Hof Art Gallery สามารถรองรับการนำเสนองานศิลปะได้อย่างหลากหลาย และยังมีความยืดหยุ่นสูงในการใช้งานเฉพาะทาง  อีกทั้งเรายังเป็นสื่อกลางระหว่าง ศิลปินกับผู้ที่สนใจในงานศิลปะ รับฝากขายและจำหน่ายงานศิลปะ  ในการคัดเลือกศิลปินเข้าจัดแสดง หรือฝากขายที่ฮอฟ อาร์ท แกลเลอรี่นั้น จะทำขึ้นทุกๆ 3 เดือน ในปี 2550 ส่งก่อน 30 มกราคม โดยส่งผลงานของท่านมาได้ที่ hofartinfo@gmail.com 

 

2. Workshop สำหรับจัดกิจกรรมการทำงานศิลปะ โดยศิลปินที่มีกิจกรรมน่าสนใจสามารถเสนอโครงการได้ตลอดทุกเดือน

3. Event space พื้นที่เช่าสำหรับจัดงานเปิดตัวกิจกรรมทางศิลปะ ไม่จำกัดรูปแบบ ขอเพียงน่าสนใจและตรงกับแนวทางของฮอฟ อาร์ท เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของท่าน

4. Art Class จัดให้มีการเรียนการสอนศิลปะ หลายสาขาสำหรับผู้สนใจทั่วไป ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ 

http://www.hof-art.net/

edit @ 23 Mar 2010 05:33:28 by ARTs CluB

Comment

Comment:

Tweet